Došlo ke ztrátě internetového připojení, zkontrolujte prosím Vaše internetové připojení, obnovte stránku a zkuste provést akci znovu.
Při vyřizování vašeho požadavku došlo k chybě, obnovte prosím stránku a zkuste provést akci znovu.

Informace o zpracování osobních údajů

Úvodem

1. Společnost Prodietix s.r.o. se sídlem U Výstaviště 138/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 268 34 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 241278 (dále jen „společnost“, „správce“, „my“), jako správce osobních údajů zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), vaše osobní údaje. Víc o tom, jak vaše údaje zpracováváme, proč to děláme a za jak dlouho je smažeme i další informace, se dočtete v těchto informacích o zpracování osobních údajů.

2. Provozujeme webové stránky www.prodietix.cz („web“).

3. Kdykoliv nás můžete kontaktovat pomocí těchto údajů:

Adresa: Prodietix s.r.o. se sídlem U Výstaviště 138/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 281 86 26 86

E-mail: info@prodietix.cz 

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

4. Vaše osobní údaje, které zpracováváme, můžeme rozdělit do následujících kategorií:

 • Základní identifikační údaje. Ty nám slouží k tomu, abychom vás mohli identifikovat třeba při uzavření smlouvy mezi námi. Patří mezi ně například jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště.
 • Kontaktní údaje. Ty využíváme, abychom vás mohli kontaktovat třeba ohledně vašeho nákupu. Patří mezi ně telefon a e-mailová adresa.
 • Fakturační a bankovní údaje. Ty zpracováváme v souvislosti s identifikací a prováděním plateb. Jde například o informace objevující se na fakturách, bankovní spojení a informace o přijatých nebo odeslaných platbách.
 • Cookies. Pro chod a fungování webu využíváme cookies. Více se o nich můžete dočíst dále v těchto informacích.
 • Informace z naší komunikace. V tomto případě jde hlavně o informace v e-mailech, záznamy z telefonických hovorů nebo informace uvedené v kontaktních formulářích, obsah naší komunikace a informace o uzavřených smlouvách.

Jak je to s newslettery?

5. Pokud jste s námi uzavřeli nějakou smlouvu, třeba ohledně nákupu našich produktů, můžeme vám posílat naše newslettery po dobu 3 let, pokud se z jejich odběru neodhlásíte dříve. To můžete udělat proklikem přímo v newsletteru anebo zasláním e-mailu na info@prodietix.cz.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

6. Abychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat, vždy pro to potřebujeme nějaký zákonný důvod. To znamená, že musíme pro každé zpracování vašich údajů najít oporu v právních předpisech.

7. Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Plnění smlouvy anebo jednání před jejím uzavřením. Osobní údaje z toho důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat naše produkty nebo služby. Můžeme vás také kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně objednávky i smlouvy a vašich dotazů před tím, než spolu vůbec smlouvu uzavřeme.
 • Je to naše povinnost. Vaše údaje zpracováváme i proto, že nám tak říkají právní předpisy. Třeba podle předpisů upravujících účetnictví musíme archivovat faktury a další doklady, na kterých můžou být vaše osobní údaje.
 • Náš oprávněný zájem. Vaše údaje zpracováváme i proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu vám můžeme zasílat newslettery jako našim zákazníkům anebo podniknout potřebné kroky pro ochranu, obhajobu nebo výkon našich práv a nároků.
 • S vaším souhlasem. V některých případech, třeba při použití marketingových cookies, nám dáváte souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje zpracovávali. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat třeba e-mailem zaslaným na info@prodietix.cz. I když souhlas odvoláte anebo uplyne doba jeho trvání, neznamená to ale, že musíme smazat všechny vaše údaje, které jsme na jeho základě zpracovávali. Můžeme dál pracovat s těmi, u kterých nám to umožňuje jiný právní důvod. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

8. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat s využitím automatizovaného individuálního zpracování, které by mělo pro vás jako pro subjekt údajů právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat a kdy je smažeme?

9. To, za jak dlouho smažeme vaše osobní údaje, záleží na tom, o jaké údaje se jedná a z jakého důvodu je zpracováváme.

 • Většinu vašich osobních údajů budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy mezi námi anebo po dobu 3 let od skončení našeho smluvního vztahu.
 • Jak už jsme uvedli výše, pokud jste naším zákazníkem nebo klientem, můžeme vám posílat newslettery po dobu 3 let od skončení našeho smluvního vztahu, pokud to neodmítnete dříve.
 • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje proto, že nám tak ukládá zákon, budeme je zpracovávat po dobu určenou v takovém předpise. Například osobní údaje, které souvisí s daňovými záležitostmi, uchováváme po dobu 10 let od konce daného daňového období.
 • Osobní údaje, které můžeme potřebovat pro obhajobu našich právních nároků, můžeme ale zpracovávat až 15 let. To odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.
 • Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. 

Komu vaše osobní údaje předáme?

10. Zpracování osobních údajů je prováděno námi, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však nám mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel informačního systému: RTsoft s.r.o., Lobezská 39, 326 00 Plzeň, IČO : 29092540
 • Reklamní agentura: Unikum Solutions s.r.o., Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 29031915
 • Provozovatel externího logistického skladu: Ergotep, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, IČO: 25997815

11. Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají. 

Zpracování cookies při návštěvě webové stránky www.prodietix.cz

12. Jakožto provozovatel webu www.prodietix.cz užíváme na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek;
 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas

13. Pro použití funkčních cookies nevyžadujeme vás souhlas. Je to náš oprávněný zájem na tom, aby web běžel v pořádku. Jejich použití ale můžete odmítnout. Pokud ale tyto cookies odmítnete, web se vám nemusí zobrazovat správně a nakupování na webu nemusí být stejný zážitek, jako jste zvyklí. 

14. Analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost Webu i to, odkud jste na Web přišli. K jejich použití potřebujeme váš souhlas. Opět je můžete kdykoliv odmítnout.

15. Marketingové cookies nám umožní třeba nabízet naše produkty prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas.

16. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

17. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, IČ 261 68 685.
 • službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Facebook, provozovanou společností Facebook Ireland Ltd., sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • službou Instagram, provozovanou společností Facebook Ireland Ltd., sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

18. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány službami v souladu s jejich podmínkami:

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

reklama přes facebook

act

.facebook.com

3 měsíce

facebook

reklama přes facebook

c_user

.facebook.com

3 měsíce

facebook

reklama přes facebook

datr

.facebook.com

3 měsíce

facebook

reklama přes facebook

fr

.facebook.com

3 měsíce

facebook

reklama přes facebook

presence

.facebook.com

Do uzavření

okna prohlížeče

facebook

reklama přes facebook

sb

.facebook.com

3 měsíce

facebook

reklama přes facebook

xs

.facebook.com

3 měsíce

facebook

google

_gat

google

1 minuta

google

google analytics

_ga

google

3 roky

google

google

_gid

google

1 den

google

systemova

cart_id

fungování košíku

6 měsíců

prodietix.cz

systemova

cart_token

fungování košíku

6 měsíců

prodietix.cz

systemova

cookie-law-confirm

souhlas s pouzivanim cookies

nikdy

prodietix.cz

systemova

FilterControl_43f3de

administrace

90 dnů

prodietix.cz

systemova

KCFINDER

administrace

90 dnů

prodietix.cz

systemova

OrderFilterControl_cd9ba6

administrace

90 dnů

prodietix.cz

systemova

OrderStatisticsPresenter_5dad83

administrace

90 dnů

prodietix.cz

systemova

StockListControl_....

administrace

90 dnů

prodietix.cz

systemova

StockListFilterControl_....

administrace

90 dnů

prodietix.cz

 

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

19. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení nebo vzít udělené souhlasy zpět,
 • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail info@prodietix.cz. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

 

Aktuální Informace o zpracování osobních údajů ve formátu PDF si zobrazíte kliknutím na tlačítko níže:

 

Zobrazit / stáhnout