Mikulášská sleva 30% na všechny dietní programy je tu. Není na co čekat, dejte si novoroční předsevzetí už teď. Jen pár dní, neváhejte s nákupem. Darujte dietní program pod stromeček.

Došlo ke ztrátě internetového připojení, zkontrolujte prosím Vaše internetové připojení, obnovte stránku a zkuste provést akci znovu.
Při vyřizování vašeho požadavku došlo k chybě, obnovte prosím stránku a zkuste provést akci znovu.

Pravidla zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Prodietix s.r.o.

1. Společnost Prodietix s.r.o. se sídlem Bubenská 1536/43, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČO: 268 34 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241278 (dále jen „společnost“, „správce“, „my“), jako správce osobních údajů zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), vaše následující údaje: jméno, příjmení, adresa (sídlo), telefonní číslo, e-mail, vznesený dotaz.

 

2. Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresu (sídlo) je nutné zpracovat

 • pro založení a administraci uživatelského účtu

Tyto osobní údaje budou zpracovány na základě vašeho souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností zpracovávány po dobu aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3 roky od posledního nákupu zboží, nejméně však po dobu 3 let od založení uživatelského účtu.

 

 • pro plnění z kupní smlouvy

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a společností dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Společnost zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů společnosti.

 

3. Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a vznesený dotaz je nutné zpracovat

 • pro kontakt skrze kontaktní formulář

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a společností, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 

4. Na e-mailovou adresu vám budou v případě uzavření kupní smlouvy zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv a jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel informačního systému - Ing. Ján Forgáč, Tesaříkova 1022/5, 102 00, Praha 10 – Hostivař, IČO: 71909788
 • Marketing helper s.r.o. Italská 1205/10 120 00  Praha – Vinohrady IČ: 06838910
 • Copywriter - Mgr. Veronika Reicheltová, IČ:  07144059, se sídlem Andrštova 1078/7, 180 00 Praha 8. 

 

Zpracování cookies při návštěvě webové stránky www.prodietix.cz

1. Společnost, tedy správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.prodietix.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek;
 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas

 

2. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu společnosti, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

3. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 

4. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu společnosti námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu aše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

5. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

                                                                                                                

6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, IČ 261 68 685.
 • službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Facebook, provozovanou společností Facebook Ireland Ltd., sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • službou Instagram, provozovanou společností Facebook Ireland Ltd., sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

9. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány službami v souladu s jejich podmínkami:

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
reklama přes facebook act .facebook.com 3 měsíce facebook
reklama přes facebook c_user .facebook.com 3 měsíce facebook
reklama přes facebook datr .facebook.com 3 měsíce facebook
reklama přes facebook fr .facebook.com 3 měsíce facebook
reklama přes facebook presence .facebook.com Do uzavření okna prohlížeče facebook
reklama přes facebook sb .facebook.com 3 měsíce facebook
reklama přes facebook xs .facebook.com 3 měsíce facebook
google _gat google 1 minuta google
google analytics _ga google 3 roky google
google _gid google 1 den google
systemova cart_id fungování košíku 6 měsíců - prodietix.cz
systemova cart_token fungování košíku 6 měsíců - prodietix.cz
systemova cookie-law-confirm souhlas s pouzivanim cookies nikdy - prodietix.cz
systemova FilterControl_43f3de administrace 90 dnů - prodietix.cz
systemova KCFINDER administrace 90 dnů - prodietix.cz
systemova OrderFilterControl_cd9ba6 administrace 90 dnů - prodietix.cz
systemova OrderStatisticsPresenter_5dad83 administrace 90 dnů - prodietix.cz
systemova StockListControl_.... administrace 90 dnů - prodietix.cz
systemova StockListFilterControl_.... administrace 90 dnů - prodietix.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení nebo vzít udělené souhlasy zpět,
 • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.