Mikulášská sleva 30% na všechny dietní programy je tu. Není na co čekat, dejte si novoroční předsevzetí už teď. Jen pár dní, neváhejte s nákupem. Darujte dietní program pod stromeček.

Došlo ke ztrátě internetového připojení, zkontrolujte prosím Vaše internetové připojení, obnovte stránku a zkuste provést akci znovu.
Při vyřizování vašeho požadavku došlo k chybě, obnovte prosím stránku a zkuste provést akci znovu.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU Prodietix.cz


PROVOZOVATEL E-SHOPU:
Prodietix s.r.o.
IČO: 268 34 871
se sídlem Bubenská 1536/43, 170 00 Praha 7-Holešovice
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241278
(dále jen jako „Prodávající“)

Kontakt:
tel.: 281 862 686
e-mail: info@prodietix.cz

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.     Prodávající provozuje internetový obchod s dietními programy a produkty na adrese www.prodietix.cz (dále jen jako „E-shop“). Prodávající nabízí jídelníčky na míru, poradenství v oblasti zdravé výživy, dietní programy, dietní potraviny a doplňkový sortiment v rámci svého předmětu činnosti, kterým je výroba, obchod a služby.
1.2.    Užívání E-shopu, koupě nabízeného zboží na E-shopu, včetně souvisejících smluvních ujednáních mezi Prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1.     Zboží je kupujícím objednáno vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webovém rozhraní E-shopu. Prodávající je povinen v objednávkovém formuláři uvádět zejména informace o:
2.1.1.    zboží,
2.1.2.    ceně,
2.1.3.    způsobu, jakým bude kupní cena uhrazena,
2.1.4.    údaj o druhu doručení zboží a
2.1.5.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „Objednávka“).
2.2.     Kupující má možnost kdykoli během práce s Objednávkou měnit a kontrolovat zadané údaje, přičemž kupující se může mezi jednotlivými kroky Objednávky pohybovat prostřednictvím tlačítek „Zpět“ a „Pokračovat“, případně může volit variantu „Přeskočit“ nebo „Vyplnit vzor“. Objednávka je Prodávajícímu odeslána až v okamžiku zvolení tlačítka „Odeslat objednávku“. Prodávající neověřuje údaje uvedené v Objednávce, tedy je považuje za pravdivé a přesné.
2.3.     Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu, že obdržel Objednávku, a to formou zaslání potvrzujícího e-mailu, který kupující uvedl do Objednávky nebo registroval ve svém uživatelském účtu.

2.4.       V případě, že je na e-shopu popis zboží nebo cena zcela zjevně nesprávná (chyba je zjevná a je například způsobená překlepem nebo nesprávnou funkcí online nástroje), není tímto prodávající jakkoliv vázán.
2.5.       Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího pro potřeby dodatečného potvrzení Objednávky nebo zjištění chybějících informací pro kompletaci Objednávky.
2.6.     Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem doručením potvrzení o přijetí Objednávky Prodávajícím kupujícímu podle bodu 2.3. těchto Obchodních podmínek.
2.7.     Náklady na komunikační prostředky vzniklé kupujícímu v souvislosti s objednáním zboží nebo služeb z E-shopu si kupující hradí sám s tím, že tyto náklady odpovídají základní sazbě.
2.8.     Zboží bude kupujícímu dodáno nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě má kupující nárok na vrácení kupní ceny podle bodu 6.19. těchto Obchodních podmínek.
2.9.    Kupující bere odesláním Objednávky na vědomí, že informace na webovém rozhraní nenahrazují odborný lékařský posudek. Kupující bere na vědomí, že zdravotní stav je vhodné konzultovat s lékařem před započetím diety. Za toto nepřebírá Prodávající odpovědnost.
2.10.    Kupující bere odesláním Objednávky na vědomí, že dieta není vhodná pro:
2.10.1.     děti ani mladistvé, pro těhotné či kojící matky,
2.10.2.     pacienty trpícími onemocněním jater a ledvin, metabolickými onemocněními (např. dna, ateroskleróza, fenylketonurie a další), cukrovkou 1. a 2. typu, srdečními onemocněními, poruchami krevní srážlivosti, žlučníkovými kameny, mentální anorexií, bulimií,
2.10.3.     alergiky na některou složku dietního přípravku, které jsou uvedeny v detailech produktů v E-shopu a na obalech.

3.    UŽIVATELSKÝ ÚČET
3.1.    Kupující má po provedení registrace přístup do uživatelského rozhraní, ve kterém může provádět objednávání zboží. Kupující může zboží objednávat také bez registrace přímo prostřednictvím rozhraní E-shopu.
3.2.    Kupující má povinnost při registraci v E-shopu uvádět pravdivé a správné údaje, včetně osobních údajů. Kupující má povinnost aktualizovat své osobní údaje v uživatelském rozhraní v případě, že nastane jejich změna. Prodávající za správnost osobních údajů kupujícího neodpovídá a považuje je za správné.
3.3.     Uživatelský účet každého kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si kupující sám zvolí. Kupující má povinnost nesdělovat své uživatelské jméno a heslo jiným osobám, ani jim neumožňovat užívání svého uživatelského účtu.
3.4.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě, zejména v případech, kdy Prodávající provádí nutnou údržbu hardwarového a softwarového systému a vybavení Prodávajícího, toto se vztahuje i na práva údržby systému třetími osobami.  
4.    PLATBA ZA ZBOŽÍ A DOPRAVA
4.1.    Kupní cenu může kupující uhradit následujícími způsoby:
4.1.1.    dobírkou,
4.1.2.    on-line platbou kartou,
4.1.3.    bankovním převodem,
4.1.4.    hotově na pobočce Prodietix.cz,
4.1.5.    hotově kurýrovi – pouze pro expresní dopravu po Praze.

4.1.6.    platba twisto
4.2.    V případě hotovostní úhrady je kupní cena splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní úhrady je kupní cena splatná do 5 dnů od objednání zboží.

4.3.    Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

Pro platby přes systém Twisto neumožňujeme částečné storno objednávky.


4.4.     Prodávající si vyhrazuje právo k jednotlivým způsobům platby uvést a požadovat za ně po kupujícím příplatek na náklady spojené s takovým způsobem platby.
4.5.     Případné slevy nebo bonusy nelze kumulovat.
4.6.    Kupující může zvolit způsob dopravy, kterým je:
4.6.1.     doručení Českou poštou,
4.6.2.     doručení kurýrní službou PPL,
4.6.3.    osobní odběr na pobočce Prodietix.cz,
4.6.4.     expresní doprava po Praze (v den objednání, pouze však v pracovní dny od 13:00 do 17:00).
4.7.   Prodávající si vyhrazuje právo na určení nákladů spojených s balením a dopravou, které u jednotlivých způsobů doručení diferenciuje v objednávkovém formuláři na E-shopu tak, aby s nimi byl kupující vždy obeznámen.
4.8.   Náklady spojené s dopravou a balením v případě objednávky nad 1.500,- Kč nese Prodávající v případě dopravy službou Uloženka a GLS. Na ostatní způsoby dopravy nese vždy náklady Kupující.. Kupující je s tímto obeznámen při tvorbě Objednávky v kroku Doprava a platba. 
4.9.   Uvedené informace platí pouze v případě platby a doručování na území České republiky. V případě doručování do zahraničí si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke kupní ceně náklady ve skutečné výši odpovídající zasílání zboží do zahraničí podle aktuálních ceníků jednotlivých poskytovatelů poštovních a zasilatelských služeb.  
4.10.   Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad, tj. fakturu na objednané zboží, a zašle ji kupujícímu společně s objednaným zbožím. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
4.11.   Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost v případě, že má Prodávající povinnost dodat zboží na místo určené kupujícím.
4.12.   Dodá-li Prodávající zásilku se zbožím na místo určené kupujícím, je kupující povinen věc převzít.  Nepřevzetím zásilky se zbožím může dojít k porušení povinnosti ze strany kupujícího. V případě porušení povinnosti je Prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu nepřevzetím zásilky se zbožím vznikla.
4.13.   V případě, že kupující nepřevezme zboží v místě určeném kupujícím a zásilka obsahující zboží je v důsledku nevyzvednutí kupujícím následně vrácena Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, a to v případě, že ani v dodatečné lhůtě čtrnácti dnů od vrácení zásilky obsahující zboží Prodávajícímu kupující nepožádá Prodávajícího o opětovné zaslání zboží.
4.14.   V případě, že  bude zboží opětovně zasláno na žádost kupujícího na místo určené kupujícím, je kupující při této opětovné žádosti o doručení povinen uhradit poštovné a balné. V případě, že kupující – spotřebitel nepřevezme zboží, jdou náklady na poštovné a balení za kupujícím. V případě opakovaného, nejméně trojího nepřevzetí zboží si Prodávající vyhrazuje právo neuzavřít s kupujícím další kupní smlouvu.
4.15.   Při převzetí zboží má kupující povinnost zkontrolovat, zda obaly zboží nejsou porušeny, a jakékoliv případné porušení musí kupující ihned nahlásit přepravci a Prodávajícímu.
4.16.   Kupující bere na vědomí, že fotografie dietních programů, fází dietních programů a jednotlivých jídel jsou inspirativní.

5.    VÝMĚNA JÍDEL
5.1. Kupující má právo na výměnu zboží z jakéhokoliv důvodu, a to pouze u proteinových jídel, která Kupující objednal v předchozích 3 měsících, a která jsou v neporušeném původním stavu a nemají narušený nebo změněný stav obalu (dále jen „Výměna jídel“). Proteinovým jídlem se rozumí jídlo, které je součástí denní konzumace dietních programů a jejich fází. 
5.2. Výměna jídel probíhá na adrese Prodietix.cz, Zábořská, Záboří 93 (areál ERGOTEP), 539 44 Proseč. Jídla je NUTNÉ ZASLAT na výše uvedenou adresu prostřednictvím přepravní společnoti. 
5.3.  Při  Výměně jídel doloží Kupující Prodávajícímu:
5.3.1. vytištěný seznam proteinových jídel, která vrací, a zároveň seznam proteinových jídel, která žádá namísto nich,
5.3.2. doklad o zaplacení (fakturu) nebo její čitelnou kopii.
5.4. Ceny administrativních poplatků (zejména ceny za poštovné) spojených s Výměnou jídel jsou uvedeny v sekci Výměna jídel na tomto webu. 

5.5. Možnost výměny zboží se nevztahuje na doplňkový sortiment a dále na zboží zakoupené v sezonních a tematických akcích, jednorázově zlevněné akční zboží a zboží zakoupené za použití věrnostních slev.

 

 

6    PROGRAM GARANCE SPOKOJENOSTI
6.1.     Prodávající poskytuje kupujícímu program Garance spokojenosti. Prodávající se v rámci programu zavazuje, že kupujícímu vrátí kupní cenu vrácených proteinových potravin, pokud kupující splní podmínky stanovené v tomto článku obchodních podmínek (dále „garance“)
6.2.    Kupujícímu vzniká nárok na uplatnění garance v případě, že od začátku aktivně spolupracuje s týmem společnosti Prodietix s.r.o., uvede na začátku hubnoucích programů a fází svůj výchozí fyzický stav a při uplatnění garance aktuální fyzický stav (podíl tuku, vody, svalů, kostí v těle). Kupujícímu nárok na uplatnění garance vzniká, když hubnoucí programy a fáze prokazatelně nepřinášejí žádné výsledky v hubnutí. Tuto skutečnost je kupující povinen řádně Prodávajícímu doložit. Kupující je zároveň povinen dodržovat instrukce výživových poradců a pracovníků týmu společnosti Prodietix s.r.o. a podmínky pro správné fungování Prodietix diety, které jsou uvedeny v sekci http://www.prodietix.cz/o-proteinove-diete.
6.3.    Kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny, oznámí-li písemně Prodávajícímu, že využívá garance a současně Prodávajícímu vrátí zboží, které nebylo kupujícím spotřebováno a je v původním obalu, aniž by bylo otevřeno, ohledně něhož garanci uplatňuje, to vše do 30 dnů od převzetí zboží kupujícím. Zboží musí být prodávajícímu vráceno spolu s daňovým dokladem – fakturou dodanou se zbožím, včetně všech dokladů, nepoškozené a v původním obalu a neporušené.
6.4.    Kupující není oprávněn uplatnit garanci tehdy, pokud ve vztahu ke konkrétnímu druhu zboží (bez ohledu na kvantitativní obsah balení) garanci již jednou úspěšně uplatnil, nebo uplatňoval v předešlých objednávkách. Úspěšným uplatněním garance se rozumí, že kupujícímu byla v souladu s tímto článkem obchodních podmínek vrácena kupní cena za vrácené proteinové potraviny.

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu za bezvadnost zboží při jeho odeslání.
7.2.    Prodávající prohlašuje, že:
7.2.1.     zboží má vlastnosti, které jsou uvedeny v popisu produktu,
7.2.2.     se zboží hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.     je zboží v odpovídajícím množství, nebo hmotnosti, a
7.2.4.      vyhovuje požadavkům právních předpisů, a
7.3.    Ustanovení bodu 5.1. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží nabízeného za nižší cenu pro vadu, v důsledku které byla cena zboží snížena.
7.4.    Kupující může uplatnit právo z vady na zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Právo z vadného plnění však kupující musí uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo. Pokud kupující právo z vadného plnění neuplatní ihned poté, co vada vyšla najevo, neodpovídá Prodávající za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá i přes to, že o vadě ví.
7.5.    Pokud se vada na zboží projeví do 6 měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží mělo vadu již při převzetí. Pokud kupující uplatní právo z vadného zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného zboží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.
7.6.    Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění neodpovídá životnosti zboží. Tato je stanovena zvlášť a na této lhůtě nezávisle.
7.7.    Pokud zboží při převzetí kupujícím neodpovídá vlastnostem uvedeným v bodech 6.2.1. až 6.2.4. těchto obchodních podmínek, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k jejich povaze nepřiměřené.
7.8.    Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu takové součásti. Pokud výměna součásti není možná, může kupující odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v celé výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
7.9.    Jestliže kupující od kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, právo na výměnu jeho součásti nebo na opravu, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na přiměřenou slevu má kupující i v tom případě, když mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, a dále taky v případě že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
7.10.    Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v tom případě, kdy by kupující kupní smlouvu neuzavřel, pokud by o ní při uzavírání kupní smlouvy věděl. V ostatních případech se jedná o nepodstatnou vadu.
7.11.    Pokud je vada podstatným porušením smlouvy, zakládá právo kupujícího dle jeho volby na dodání nové věci, opravu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy včetně práva na vrácení kupní ceny v plné výši.
7.12.    Pokud je vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na přiměřenou slevu.
7.13.    Pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakující se výskyt vady po uplatnění vady nebo pro větší počet vad, má kupující bez ohledu na charakter vady právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu vadné součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy.
7.14.    Prodávající neodpovídá za vadu na zboží, pokud:
7.14.1.    vada byla na zboží již v době převzetí a zboží se prodávalo jako poškozené se slevou právě kvůli takové vadě,
7.14.2.    vada vznikla v důsledku nesprávného zacházení kupujícího se zbožím, zejména nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením kupujícím,
7.14.3.    vada vznikla na věci v důsledku běžného opotřebení, např. uplynutím životnosti,
7.14.4.    vada vznikla v důsledku vnějšího vlivu, jenž Prodávající nemohl ovlivnit.
7.15.    Kupující má právo uplatnit reklamaci zboží po předchozí telefonické domluvě na adrese uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.
7.16.    Reklamaci zboží posoudí Prodávající ihned, případně ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud Prodávající nevyřídí reklamaci v rámci reklamační lhůty, a pokud se s kupujícím nedomluvil na delší lhůtě, porušil tím smlouvu podstatným způsobem a kupující má právo od smlouvy odstoupit.
7.17.    Kupující není oprávněn měnit bez souhlasu Prodávajícího jednou zvolený způsob vyřízení reklamace mimo situaci, kdy jím zvolený způsob řešení nelze vůbec nebo včas uskutečnit.
7.18.    Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále potvrzení obsahuje informaci o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující má povinnost si reklamované zboží převzít do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Marným uplynutí této lhůty zakládá oprávnění Prodávajícího účtovat si přiměřené náklady na uskladnění či zboží prodat na účet kupujícího, o čemž musí kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k vyzvednutí zboží.
6.19.    Prodávající je povinen v případě uznání reklamace kupujícímu vrátit kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vrácena do 30 dní od uznání reklamace nebo pouze formou bezhotovostní platby.

8.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1.     Zásady zpracování osobních údajů upravuje samostatná stránka: https://www.prodietix.cz/zpracovani-osobnich-udaju

9.    USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE
9.1.    Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že kupující vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči Prodávajícímu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
9.2.    Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy zboží převzal kupující nebo osoba jím určená (mimo osobu dopravce). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu zasláno v této lhůtě. Pokud bude odstoupení od kupní smlouvy odesláno po lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, nemá právní účinky a kupní smlouva je dále účinná.
9.3.    Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího nebo fyzicky prostřednictvím pošty na adresu Prodávajícího uvedenou na začátku těchto Obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž je přílohou těchto obchodních podmínek.
9.4.    Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, musí Prodávajícímu vrátit zboží neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, které je účinné od doručení Prodávajícímu.
9.5.    Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající peněžní prostředky, jež od něj za danou Objednávku obdržel, včetně poštovného a balného, při předání zboží nebo jiným způsobem, který si kupující zvolí a který nebude zatěžovat Prodávajícího nepřiměřenými náklady. Kupující tímto uděluje souhlas se zasláním kupní ceny (a příslušenství) na bankovní účet, který Prodávajícímu sdělí v rámci odstoupení od smlouvy nebo na jeho dodatečnou výzvu.
9.6.    Prodávající je povinen vrátit kupní cenu (a příslušenství) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení kupujícího. Prodávající však není povinen kupní cenu vrátit dříve, než mu bude zboží předáno.
9.7.    V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na navrácení zboží.
9.8.    Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy je nutné vrátit zboží neotevřené, nepoškozené, tedy tak, aby zboží bylo schopné dalšího prodeje. V opačném případě bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o snížení hodnoty zboží, kdy platí, že otevřené balení již není pro Prodávajícího dále schopné prodeje.
9.9.    Je-li společně se zbožím kupujícímu zaslán i dárek, došlo k uzavření darovací smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím s rozvazovací podmínkou. Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva týkající se takového dárku účinnosti a kupující má povinnost vrátit dárek spolu se zbožím.
9.10.    Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě je kupující oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.    Kupující je povinen respektovat doporučené dávkování a způsob užívání, které je uvedeno na jednotlivých obalech výrobků.
11.2.     Odesláním objednávky stvrzuje kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
11.3.    Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit obchodní podmínky.
11.4.    V případě, že kupující více než dvakrát nepřevzal zboží nebo více než dvakrát odstoupil od kupní smlouvy v období 6 měsíců, vyhrazuje si Prodávající právo neuzavřít s tímto subjektem další kupní smlouvu.
11.5.    Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky.
11.6.    Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou příslušné české soudy.
11.7.    Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.
11.8.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2018.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Prodietix.cz, Zábořská, Záboří 93 (areál ERGOTEP), 539 44 Proseč

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Číslo objednávky:

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):


Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.