gender
Pohlaví
work
Zaměstnání
work
Fyzické aktivity
sleep
Spánek
age
Věk
 
height
Výška
 
weight
Současná váha
 
weight
Cílová váha
 
Dietní programy se liší podle délky a podle typu (označujeme je jako „S“, „M“ a „L“). Rozhodujícím faktorem při volbě správného typu programu jsou zejména tělesná výška, pohlaví a životní styl (spánek, sportovní aktivita, druh zaměstnání). Doporučená délka dietního programu pak vychází z požadované míry váhové redukce.