Francouzská keto dieta

Podmínky programu Váš příběh

Provozovatel e-shopu:

Prodietix s.r.o.

IČO: 268 34 871
se sídlem Bubenská 1536/43, 170 00 Praha 7-Holešovice
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241278

(dále jen „Provozovatel“)

Podmínky programu:

 1. Provozovatel provozuje internetový obchod s dietními programy a produkty na adrese www.prodietix.cz (dále jen jako „E-shop“). Provozovatel nabízí jídelníčky na míru, poradenství v oblasti zdravé výživy, dietní programy, dietní potraviny a doplňkový sortiment v rámci svého předmětu činnosti, kterým je výroba, obchod a služby.
 2. Provozovatel nabízí program „Váš příběh“ (dále jen „Program“).
 3. V rámci programu má zákazník Provozovatele nárok na vrácení části kupní ceny, nebo na zisk bonusových jídel za jeden hubnoucí program jím zvolený a objednaný na E-shopu. V případě, že zákazník absolvuje podle pokynů výživových poradců a odborníků Provozovatele kompletní hubnoucí program a poskytne Provozovateli své zkušenosti, informace o průběhu redukční diety, svůj osobní příběh, míry a váhy týkající se redukční diety a fotodokumentaci průběhu redukční diety (dále jen „Příběh“), náleží zákazníkovi vrácení části kupní ceny, nebo na zisk bonusových jídel od Provozovatele.
 4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s umístěním Příběhu na webové rozhraní Provozovatele, a dále s umístěním na sociální sítě  Provozovatele. Tento souhlas poskytuje zákazník zejména pro reklamní a referenční účely Provozovatele, dále také pro jiné formy reklamního užití Provozovatele.
 5. Zákazník bere na vědomí, že zaslané informace v Příběhu musí být pravdivé a zaslané fotografie musí odpovídat pravidlům pro zpracování Provozovatelem zde (https://www.prodietix.cz/promeny), které budou v případě zájmu zákazníkovi poskytnuty Provozovatelem předem písemně na sdělenou e-mailovou adresu. Zákazník na sebe bere odpovědnost za pravdivost poskytnutých informací a fotografií.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo Příběh nezveřejnit.
 7. Částky vrácené zákazníkovi v Programu jsou zákazníkovi vráceny pouze formou bezhotovostního převodu nejpozději do 10ti pracovních dnů na účet, který Zákazník Provozovateli písemně sdělí.
 8. Pokud zákazník odvolá svůj souhlas se zveřejněním a užitím Příběhu, má Provozovatel oprávněný zájem na ponechání příběhu následující 1 rok na svých webových stránkách.
 9. Podmínky částek z částí kupní ceny jsou uvedeny zde (https://www.prodietix.cz/nasi-zakaznici)
 10. Zákazník musí absolvovat celý dietní program dle nabídky E-shopu
 11. Přihlášení do programu "Váš příběh" probíhá na speciální elektronickém formuláři zde (https://www.prodietix.cz/promeny)
 12. Fotografie musí odpovídat specifikacím zde (https://www.prodietix.cz/jak-maji-fotografie-vypadat)
 13. V případě, že Zákazník čerpá na při nákupu dietního programu nebo jednotlivých fází jakoukoliv slevu, bude mu Provozovatelem při vyplacení odměny za účast v Programu odečtena poměrná část za uplatněnou slevu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Udělujete tímto souhlas společnosti Prodietix s.r.o. IČO: 268 34 871, se sídlem Bubenská 1536/43, 170 00 Praha 7-Holešovice,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241278, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala Vaše osobní údaje:

a.    jméno a příjmení;
b.   věk;
c.   adresa;
d.   e-mailová adresa;
e.   telefonní číslo;
f.    tělesné míry, váha a výška;
g.   vlastní pořízená podobizna (fotografie);


2.    Zpracování je za účelem zařazení údajů do databáze společnosti a případné užití pro obsah reklamních a referenčních účelů, zejména pak na webovém rozhraní společnosti a sociálních sítí.

3.    Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení vašeho souhlasu. V případě odvolání souhlasu vezměte, prosíme, na vědomí, že společnost může uchovávat následující dané osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu společnosti, zejména z důvodu zájmu na propagaci společnosti, po dobu následujícího jednoho roku.

4.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování za účelem zveřejňování na sociálních sítích podléhají taktéž smluvním podmínkám jednotlivých sociálních sítí – zejména platformy Facebook, Instagram a Twitter.

5.    Zpracování osobních údajů je prováděno společností Prodietix s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i následující zpracovatelé  nebo třetí strany:
a.    Ing. Ján Forgáč - Artfocus, IČ: 71909788

6.    Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek vymazání osobních údajů z databáze společnosti a odstranění z materiálů, které společnost vydala, pokud je takové odstranění možné a přiměřené, a pokud nepřevažují oprávněné zájmy společnosti na dalším přiměřeném zpracování.

7.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-    vzít souhlas kdykoliv zpět,
-    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
-    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podmínky platné od 1. 10. 2018

Poraďte se s výživovým poradcem

Zarezervujte si bezplatnou telefonickou konzultaci s výživovým poradcem