Francouzská keto dieta

Garant projektu

  Doc. RNDr. Markéta Martínková Ph.D.

Jmenuji se Markéta Martínková a jsem proděkankou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a zároveň také pedagogicky a vědecky působím na katedře biochemie dané fakulty. V neposlední řadě jsem se stala odborným garantem projektu Prodietix proteinové diety. K projektu mě přivedl můj osobní zájem o ketogenní dietu a výzkum této lékařsky a vědou uznávané metody, se kterou mám navíc své osobní zkušenosti. Ketogenní dieta je dobrý sluha, ale špatný pán a proto jsem si vybrala společnost Prodietix, kterou jsem na trhu vyhodnotila, jako nejkvalitnější a jejich plán spolupráce s klienty jako nejpropracovanější. Později jsme navázala spolupráci na odborné úrovni.

Již od dětství jsem se zajímala o přírodní vědy, o podstatu světa kolem nás, o zákonitosti přírody, která nás obklopuje. Zaujetí pro chemii a později pro biochemii se v přirozeném sledu událostí vyprofilovalo časem. Hlavní roli při výběru tohoto oboru v mém životě sehráli bezesporu učitelé. Měla jsem štěstí na nadšené učitele nebo spíše pedagožky – vesměs to byly ženy, které byly schopny zažehnout jiskru nadšení a touhu po objevování a poznávání podstaty věci kolem nás (nejen) v chemii. Díky nim jsem se účastnila zájmových kroužků v chemické laboratoři, kde mě přitahovalo tajemno, vůně chemikálií a jejich vzájemné reagování. Na střední škole mě oslovila biochemie, protože ta měla nejblíže k medicíně a mému záměru v poslání pomáhat druhým lidem. Medicínu jsem z mého výběru vyloučila, jelikož bych nezvládla pohled na krev a pitvu. Rozhodla jsem se lidskému zdraví pomáhat přes biochemii, která zůstala moji velkou profesní láskou. Vedle vědecké a výzkumné činnosti na katedře biochemie, Přírodovědecké fakulty University Karlovy (studuji úlohu hemoproteinů ve zdraví a nemoci se zaměřením na hemové senzorové proteiny), se věnuji i výuce. Přednáším předmět s názvem Klinická biochemie a snažím se jiskřičku nadšení pro věc předávat dále svým posluchačům. K tomuto předmětu pak vedu i praktická laboratorní cvičení (Praktika z klinické biochemie), kde si studenti procvičí teoretické znalosti. Kromě této tzv. frontální výuky mne velmi baví vedení bakalářů, diplomantů i doktorandů při jejich prvních krůčcích k pozdější samostatné vědecké práci v oblasti biochemie, a tím snad pomáhám v poslání a naplnění hodnot této krásné vědní disciplíny, kterou biochemie bezesporu je. Nápomocna jsem i týmu výživových poradců ve společnosti Prodietix. Odborně je edukuji a zastřešuji dozor.

Ketóza je z mého biochemického pohledu naprosto fyziologický stav metabolismu, který provází přirozeně vývoj lidského (a nejen lidského) rodu od nepaměti. Je to velmi chytrá adaptace na období, kdy v přírodě nedozrává ovoce a lidstvo nemělo přístup k dostatečným zdrojům sacharidů (tedy na stav, který byl v minulosti naprosto běžný) a ketóza tak byla přirozenou součástí našich biorytmů hlavně v zimních měsících. Navíc, to již daleko později, se zjistilo, že řada nemocí je velmi dobře léčitelná pomoci navození dlouhodobé ketózy např. léčbě dětské epilepsie.

S ketózou mám svou osobní zkušenost. Ketóza mi výrazně zlepšila kvalitu života v mnoha oblastech. Pomohla mi zredukovat a stabilizovat váhu, upravit hraniční hodnoty glykémie a normalizovat vysoký krevní tlak. Dalším benefitem je psychická pohoda i dostatek energie s elánem a chutí do života. Studie a poznání této metody u mě zažehly vášeň pro “low carb“ životní styl, který mi velmi vyhovuje a stávám se na něm závislá (pozn.: smích :))

Ve spojitosti s „pytlíčkovou dietou“ mě zaujala otázka “chemických pokrmů“ s obsahem hlavních živin obohacených vitamíny, minerály a umělými sladidly. Z mé zkušenosti a biochemického pohledu bych se ráda zaměřila především na kvalitu a čistotu surovin, ze kterých je jídlo složeno. Syntetizované formy nebo izolované čistě přírodní varianty látek se mohou lišit ve své kvalitě a stejně to platí například u vitamínů nebo minerálních látek. Můžete mít přírodní formu vitaminu C v ovoci, která však vlivem začínající plísně nebo jiných procesů vašemu tělu žádný užitek nepřinese (spíše naopak - protože z takového nekvalitního zdroje vystavíte tělo škodlivinám, které například plísně produkují). Tělo na přírodní i syntetickou formu „nahlíží“ stejně (pokud jsou obě čisté, kvalitní a prosté kontaminant) a neznamená, že přírodní varianty „vítězí“ nad syntetickou. Podobné je to i s umělými sladidly. Pokud jsou dobře vybrány s prokázanou studií bezpečnosti, tak jsou v malé míře pro svoji vysokou sladivost bezpečné, například ve srovnání s přírodní verzí jednoduchého sacharidu fruktózy (hlavně v ovoci), který značně svým metabolismem zatěžuje játra. A takto by se dalo pokračovat dále.

Životopis

Narozena 17. května 1976 v Opavě jako Mikšanová

Vzdělání

1999

Univerzita Karlova, Praha, CZ

Mgr.

 Biochemie

2001

Univerzita Karlova, Praha, CZ

RNDr.

 Biochemie

2003

Univerzita Karlova, Praha, CZ

Ph.D.

 Biochemie


Zaměstnání a funkce

1999-2003 

Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, CZ

2004-2006

Postdoktorální vědecká pracovnice, Tohoku Univerzita, IMRAM, Sendai, Japonsko

2006-2013

Odborná asistentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, CZ

2007-2009

Mateřská a rodičovská dovolená (dvě děti)

2013- 

Studijní proděkanka

2013-

Docentka biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, CZ


Zahraniční stáže

2004-2006

Tohoku Univerzita, IMRAM, Sendai, Japonsko (26 měsíců)


Ocenění a ceny

2002

„PRIX DE CHIMIE“, cena udělena Francouzskou ambasádou a firmou Rhodia

2004

Postdoktorální stipendium pro práci v Japonsku udělené JSPS

Publikace

1) Původní vědecké práce v  časopisech s IF  -  38

2) Původní vědecké práce uveřejněné v ostatních v časopisech  -  5

3) Přehledné/souborné vědecké práce uveřejněné v časopisech s IF  -  5

4) Přehledné/souborné vědecké práce uveřejněné v ostatních časopisech  -  2

5) Kapitoly v monografiích -  0

6) Pedagogické publikace určené pro pregraduální studium -  0

7) Vědecké práce ve sbornících s otištěným textem  -  0                                               

8) Publikovaná abstrakta v časopisech s IF  -  8

9) Publikovaná abstrakta v časopisech  -  5

10) Přednášky typu „invited speaker“  -  7

11) Přednášky/postery v zahraničí  -  30

12) Přednášky/postery na tuzemských veřejných odborných fórech  -  17

ResearcherID v aplikaci “Web of Science“: E-3748-2012

Ohlasy prací dle SCI

celkem/ bez autocitací (ke dni 04. 11. 2019): 520/ 415

H-index: 12 podle metodiky “Web of Science“

Seznam deseti vybraných publikací za posledních pět let

 1. Shimizu T., Lengalova A., Martínek V., Martínková M.: Heme: Emergent roles of heme in signal transduction, functional regulation and as catalytic centres, Chem. Soc. Rev., 2019 in press.
 2. Lengalova A., Fojtikova - Proskova V., Vavra J., Martínek V., Stranava M., Shimizu T., Martinkova M.: Kinetic Analysis of a Globin-coupled Diguanylate Cyclase, YddV: Effects of Heme Iron Redox State, Axial Ligands, and Heme Distal Mutations on Catalysis, J. Inorg. Biochem., 2019, 201, 110833.
 3. Stranava M., Man P., Skálová T., Kolenko P., Blaha J., Fojtikova V., Martínek V., Dohnálek J., Lengalova A., Rosůlek M., Shimizu T., Martínková M.: Coordination and redox state-dependent structural changes of the heme-based oxygen sensor AfGcHK associated with intraprotein signal transduction, J. Biol. Chem., 2017, 292, 20921-20935.
 4. Mináriková M., Fojtíková V., Vyskočilová E., Sedláček J., Šikut M., Borek-Dohalska L., Stiborová M., Martinkova M.: The capacity and effectiveness of diosmectite and charcoal in trapping the compounds causing the most frequent intoxications in acute medicine: a comparative study, Environ. Toxicol. Pharmacol., 2017, 52, 214–220.
 5. Stranava M., Martinek V., Man P., Fojtikova V., Kavan D., Vaněk O., Shimizu T., Martinkova M.: Structural Characterization of the Heme-based Oxygen Sensor, AfGcHK, its Interactions with the Cognate Response Regulator, and their Combined Mechanism of Action in a Bacterial Two-component Signaling System, Proteins 2016, 84 (10), 1375–1389.
 6. Fojtikova V., Bartosova M., Man P., Stranava M., Shimizu T., Martinkova M.: Effects of hydrogen sulfide on the heme coordination structure and catalytic activity of the globin-coupled oxygen sensor AfGcHK, Biometals 2016, 29, 715-729.
 7. Kuipers K., Gallay C., Martínek V., Rohde M., Martínková M., van der Beek SL., Jong WS, Venselaar H., Zomer A., Bootsma H., Veening JW., de Jonge MI.: Highly conserved nucleotide phosphatase essential for membrane lipid homeostasis in Streptococcus pneumoniae, Mol. Microbiol., 2016, 101, 12-26.
 8. Lambry J.-Ch., Stranava M., Lobato L., Martinkova M., Shimizu T., Liebl U., Vos M. H.: Ultrafast Spectroscopy Evidence for Picosecond Ligand Exchange at the Binding Site of a Heme Protein: Heme-based Sensor YddV, J. Phys. Chem. Lett., 2016, 7, 69–74.
 9. Pavlou A., Martínková M., Shimizu T., Kitanishi K., Stranava M., Loullis A., Pinakoulaki E.: Probing the ligand recognition and discrimination environment of the globin-coupled oxygen sensor protein YddV by FTIR and time-resolved step-scan FTIR spectroscopy, Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 17007-17015.
 10. Shimizu T., Huang D., Yan F., Stranava M., Bartosova M., Fojtíková V., Martínková M.: Gaseous O2, NO, and CO in Signal Transduction: Structure and Function Relationships of Heme-Based Gas Sensors and Heme-Redox Sensors. Chem. Rev., 2015, 115 (13), 6491–6533.

Pedagogické aktivity

-  Od roku 1999 do roku 2004 pedagogická účast ve 2 praktických laboratorních cvičeních jako asistent („Pokročilé praktikum z biochemie MC250C17N“ a „Pokročilé praktikum II MC250C08“)

-  V akademickém roce 2003/2004 zavedení nového praktického laboratorního cvičení na katedru biochemie – “Praktikum z laboratorní techniky biochemie MC250C01 (0/4, 6 kreditů)“

-  Od roku 2009 do roku 2011 účast na cvičení (semináři) „Biochemie I pro KATA MC250P40A“ (3/2 zápočet, 6 kreditů)

-  Od roku 2009 přednáška „Klinická a analytická biochemie MC250P19“ (3/0 zkouška, 3 kredity); od roku 2015 „Klinická a analytická biochemie MC250P19B“ (3/0 zkouška, 4 kredity)

-  Od roku 2010 praktická cvičení „Praktikum z klinické biochemie MC250C44“ (0/4 zápočet, 6 kreditů)

Disertační práce

2 obhájená práce + 2 probíhající

Diplomové práce

5 obhájené práce + 0 probíhající

Bakalářské práce

16 obhájených prací + 4 probíhající

Mezinárodní spolupráce

 • Cyprus University of Technology (Prof. Constantinos Varotsis and Dr. Eftychia Pinakoulaki),
 • Laboratoire d´Optique et Bioscience, France (Dr. Marten Vos),
 • Université Montpellier (Dr. Reinhard Lange)
 • Laboratory of Pediatric Infection Diseases, Nijmegen, Netherlands (Dr. Marien de Jonge)
 • Tohoku Univerzita, IMRAM, Sendai Japonsko (prof. Toru Shimizu)

Jazykové znalosti

angličtina - aktivně;

ruština - pasivně;

němčina - pasivně;

japonština – začátečník

Současný výzkum

Úloha hemoproteinů ve zdraví a nemoci

-  Studium aktivace karcinogenů prostřednictvím hemových enzymů (cytochromy P450,   peroxidasy) včetně vztahu mezi strukturou a funkcí těchto enzymů;

-    Struktura hem-thiolátových proteinů a jejich funkce

-    Hemové senzorové proteiny, jejich mechanismus detekce a přenosu signálu

Řešené grantové projekty za posledních pět let 

GAČR 15-19883S; 2015-2017  Mechanismus intraproteinového/mezidoménového přenosu signálu u modelových hemových senzorových proteinů (hlavní řešitel)

IPSEN Pharma, os.; 2014-2015 External sponsored study “Comparison of the adsorption capacity and trapping effectiveness of diosmectite and charcoal on the compounds causing the 10 most frequent intoxications in acute medicine”

Jiné aktivity

Členka České společnosti chemické (ČSCH): 1997 – dosud

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

katedra biochemie

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova

Albertov (Hlavova) 2030/8

CZ-128 43 Praha 2

tel: 221951242

Fax: 221951283

E-mail: marketa.martinkova@natur.cuni.cz,

Web: www.natur.cuni.cz/martinkova

Poraďte se s výživovým poradcem

Zarezervujte si bezplatnou telefonickou konzultaci s výživovým poradcem